Wsm - Młociny
ul. Wrzeciono 14A
01–961 Warszawa

 

A A A
  1. Zasady udzielania zapomóg losowych
  2. Pismo do rady nadzorczej
  3. Podzielniki ciepła
  4. Jak zwalczyć wilgoć w budynku
  5. Apel członków Naszej Rady Osiedla
  6. Regulamin zapomóg
  7. Protest przeciwko przeniesieniu biblioteki z ul. Wrzeciono 48

Szanowni Sąsiedzi,

Mieszkańcy ulicy SZEGEDYŃSKIEJ

Pragniemy zawiadomić,  iż w dniu 13 czerwca 2013r.

 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie nazwy ulicy SZEGEDYŃSKIEJ

Zgodnie z treścią uchwały zachowania zostaje używana dotychczas nazwy ulicy SZEGEDYŃSKA

  • Anna Czarnecka Radna Dzielnicy Bielany                                                                     
  • Stanisław Michalczyk Przewodniczący Rady Osiedla