Wsm - Młociny
A A A

Warszawa, dn. 14.02.2018r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Seniora Osiedla WSM-Młociny

za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017.

Klub Seniora mieści się w budynku Przychodni Zdrowia, który jest własnością WSM i jest czynny 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki od 15-tej do 19-tej, z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień.

Jako członkowie Klubu zapisanych jest 70 osób. Klub jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Wiele spotkań członkowie finansują sami, co świadczy o ich dobrym samopoczuciu i chęci przebywania ze sobą. Podstawą do takiego stwierdzenia może być ich bardzo duże zaangażowanie przy organizowaniu wszystkich spotkań i imprez klubowych. Ponadto członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych np. w chorobie.

Koszty utrzymania Klubu ponosi Osiedle WSM „Młociny”, natomiast koszty działalności kulturalnej – dzielnica Bielany. Klub przez 10 miesięcy swojej działalności, w miarę potrzeb, jest wynajmowany na różnego rodzaju prezentacje oraz imprezy okolicznościowe. Środki pochodzące z tego źródła odprowadzane są do kasy Osiedla. W roku 2017 z wynajmu uzyskano 4 900,00 zł.

Działalność kulturalną Klubu Seniora rozszerzyliśmy dzięki środkom uzyskanym z Bielańskiego Ośrodka Kultury które wynosiły:

-        na okres II – VI.2017 – 5 225 zł;

-        na okres IX – XII.2017 – 2 560zł.

Rok 2017 razem dofinansowanie Dzielnicy Bielany 7 985 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy catering na 45 osób na spotkanie Wielkanocne oraz Boże Narodzenie + paczki.

Pod koniec 2017 roku otrzymaliśmy środki w budżecie partycypacyjnym na realizację projektu pt.” Pracownia artystyczna Pod Zdrówkiem.”. Realizacja programu zacznie się od marca. Będą to zajęcia plastyczne dla mieszkańców Osiedla Młociny. W tym roku 2018 złożyłyśmy na rok 2019 dwa wnioski.

Plan pracy z 2017r.:

Wspieranie aktywności twórczej i kulturalnej.

 1. Spotkania muzyczno- taneczne prowadzone przez Pana Mariusza Krakowskiego

2 razy w miesiącu od 16.00 do 19.00

 1. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Renatę Adamczyk

4 razy w miesiącu w środy od 16.00 do 19.00

 1. Spotkania brydżowe
 2. Klub Języka angielskiego
 3. Zajęcia plastyczne z florystykami dwa razy w roku

Imprezy w Ratuszu z udziałem uczestników Klubu.

 1. Koncert Kolęd wykonania Aleksandra Ładysza
 2. Dzień Babci i Dziadka z konkursem i poczęstunkiem.
 3. Bal Karnawałowy Lindego – 30 osób
 4. Spotkanie z okazji Dnia Matki – maj
 5. Koncert sala Lindego Alosza Afdiejew.
 6. Bal z okazji dni Seniora.

Wycieczki :

 1. Sieraków - zwiedzanie Poznania
 2. Okuninka - pojezierze Włodawskie, jezioro Białe

Zwiedzanie Włodawy i termy.

 1. Niechorze, zwiedzanie Międzyzdroje, Kamień Pomorski z koncertem w Katedrze, Kołobrzeg, wycieczka statkiem i promem
 2. Soczewka, zwiedzanie Czerwińska oraz Płocka

W 2017 roku Zarząd przydzielił Klubowi 5000,00 zł na działalność Kulturalną. Środki zostały przeznaczone na :

 • Wycieczka do Nieborowa
 • Wycieczka do Kazimierza Dolnego
 • Teatr Kwadrat 25 osób
 • Teatr Komedia 25 osób

Wszelka dokumentacja łącznie z fakturami jest dostępna w Administracji Osiedla WSM Młociny.

Pozostałość została przeznaczona na materiały niezbędne do zajęć plastycznych.

W związku z powyższym dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie. W roku 2018 skierowaliśmy ponownie pismo z prośbą do Zarządu WSM o dalszą pomoc.

W Klubie pełni dyżury comiesięczne Radna Pani Anna Czarnecka . Mieszkańcy Osiedla mają możliwość kontaktu do bezpłatnych porad prawnych z Panem Jackiem Tucholskim. Telefon dostępny jest w Klubie.

    Dziękujemy Dyrekcji i Radzie Osiedla WSM-Młociny za dotychczasową pomoc i życzliwe wsparcie, szczególnie dziękując za przygotowanie Sali do zajęć prowadzonych z funduszu partycypacyjnego. Mamy nadzieję, że Rada Osiedla WSM-Młociny, Rada i Urząd Dzielnicy Bielany będą nadal wspomagać nasz Osiedlowy Klub Seniora WSM w działaniach kulturalnych na rzecz mieszkańców okolicznych Osiedli.

Kierownik Osiedlowego Klubu Seniora

WSM-Młociny

Izabella Porczyńska

Tel. 502-534-782