Wsm - Młociny
A A A

Warszawa, dn. 27.02.2019r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Seniora Osiedla WSM-Młociny

za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Klub Seniora mieści się w budynku Przychodni Zdrowia, który jest własnością WSM i jest czynny 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki  od 15-tej do 19-tej, z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień.

Jako członkowie Klubu zapisanych jest 70 osób. Klub jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Wiele spotkań członkowie finansują sami, co świadczy o ich dobrym samopoczuciu i chęci przebywania ze sobą. Podstawą do takiego stwierdzenia może być ich bardzo duże zaangażowanie przy organizowaniu wszystkich spotkań i imprez klubowych. Ponadto członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych np. w chorobie.

Koszty utrzymania Klubu ponosi Osiedle WSM „Młociny”, natomiast koszty działalności kulturalnej – dzielnica Bielany. Klub przez 10 miesięcy swojej działalności, w miarę potrzeb, jest wynajmowany na różnego rodzaju spotkania oraz imprezy okolicznościowe. Środki pochodzące z tego źródła odprowadzane są do kasy Osiedla. W roku 2018 z wynajmu uzyskano 6 200,00 zł. W kwocie tej mieści się 900zł za wynajem sali na kurs języka angielskiego dla mieszkańców osiedla.

Działalność kulturalną Klubu Seniora rozszerzyliśmy dzięki środkom uzyskanym z Bielańskiego Ośrodka Kultury które wynosiły:

 • na okres II – VI.2017 – 5 225 zł;
 • na okres IX – XII.2017 – 2 560zł.

W sumie dofinansowanie z Dzielnicy Bielany wyniosło w 2018 roku 7 785,00zł.

Plan pracy z 2018r.:

Wspieranie aktywności twórczej i kulturalnej.

 1. Spotkania muzyczno- taneczne prowadzone przez Pana Mariusza Krakowskiego

2 razy w miesiącu od 16.00 do 19.00

 1. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Renatę Adamczyk

4 razy w miesiącu w środy od 16.00 do 19.00

 1. Spotkania brydżowe
 2. Klub języka angielskiego
 3. Zajęcia plastyczne z florystykami dwa razy w roku

W roku 2018 wygraliśmy trzeci raz z rzędu fundusz partycypacyjny na rok 2019.

W ramach poprzedniej edycji funduszu:

 1. Została założona przez Panią Renatę Adamczyk pracowania artystyczna w której prowadzone są zajęcia plastyczne a prace wystawiane są w Klubie w gablotach zakupionych w ramach funduszu partycypacyjnego.
 2. Zakupiono sprzęt sportowy.
 3. Zorganizowano zajęcia oraz spotkania takie jak:
 • majówka w Lesie Bielańskim,
 • Andrzejki,
 • wieczór z kolędowaniem i poczęstunkiem przy muzyce Pana Mariusza Krakowskiego.

           

            Poza wyżej wymienionymi spotkaniami członkowie Klubu mieli możliwość uczestnictwa w imprezach zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany:

 1. Dzień Babci i Dziadka z konkursem i poczęstunkiem,
 2. Bal Karnawałowy Lindego,
 3. Spotkanie z okazji Dnia Matki – koncert,
 4. Koncert Hanny Banaszak z okazji Dnia Seniora,
 5. Bal sylwestrowy.

       Jak co roku nie zabrakło również wycieczek wyjazdowych:

 1. Toruń – 2 dniowa wycieczka
 2. Soczewka – 2 dniowa wycieczka
 3. Niechorze, zwiedzanie Międzyzdroje, Kamień Pomorski z koncertem w Katedrze, Kołobrzeg, wycieczka statkiem i promem
 4. Zakopane i okolice.

            Niezmiennie od lat w klubie pełni dyżury dla mieszkańców osiedla Radna Pani Anna Czarnecka oraz udzielane są bezpłatne porady prawne przez Pana Jacka Tucholskiego.

      

            Za wspieranie klubu podziękowania należą się Burmistrzowi Panu Grzegorzowi Pietruczukowi oraz Radnej Pani Annie Czarneckiej. Dziękujemy również za catering dwa razy w roku na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz paczki świąteczne.

      

            W imieniu swoim i członków Klubu Seniora dziękuję Dyrektorowi Jackowi Zarychcie za życzliwość okazywaną ludziom starszym tzn. klubowiczom.

            Dziękuję również całej Administracji i Radzie Osiedla za dotychczasową pomoc i wsparcie.

            Mamy nadzieję, że Rada Osiedla, Administracja oraz Urząd Dzielnicy Bielany będą nadal wspomagać nasz Osiedlowy Klub Seniora w działaniach kulturalnych na rzecz mieszkańców okolicznych Osiedli.

Kierownik Osiedlowego Klubu Seniora

WSM-Młociny

Izabella Porczyńska

tel. 502-534-782