Wsm - Młociny
A A A

Warszawa, dn. 27.03.2023r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Seniora Osiedla WSM-Młociny

za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Klub Seniora mieści się w budynku Przychodni Zdrowia, który jest własnością WSM i jest czynny 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki od 15-tej do 19-tej, z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień.

Jako członkowie Klubu zapisanych jest 70 osób. Klub jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Wiele spotkań członkowie finansują sami, co świadczy o ich dobrym samopoczuciu i chęci przebywania ze sobą. Podstawą do takiego stwierdzenia może być ich bardzo duże zaangażowanie przy organizowaniu wszystkich spotkań i imprez klubowych. Ponadto członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych np. w chorobie.

Koszty utrzymania Klubu ponosi Osiedle WSM „Młociny”, natomiast koszty działalności kulturalnej – dzielnica Bielany.

Działalność kulturalną Klubu Seniora rozszerzyliśmy dzięki środkom uzyskanym z Bielańskiego Ośrodka Kultury, które wynosiły:

 • na okres II – VI.2023 – 11 760zł;
 • na okres X – XII.2023 – 6 600zł;
 • warsztaty rękodzieła – 13 640zł

W sumie dofinansowanie z Dzielnicy Bielany wyniosło w 2023 roku 32 000,00zł.

Dodatkowo Klub uzyskał dofinasowanie od Zarządu WSM na kwotę 5 000zł oraz od Administracji Osiedla WSM „Młociny” na kwotę 3 100zł na wycieczkę organizowaną przez TKKF „Chomiczówka” (Lublin – Firlej – Kozłówka – Czemerniki)

Plan pracy z 2023r.:

 1. Spotkania muzyczno- taneczne prowadzone przez Pana Mariusza Krakowskiego 3-4 razy w miesiącu od 16.00 do 19.00.
 2. Treningi pamięci 4 razy w miesiącu z Panią Agnieszką Kropidłowską
 3. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Izę Ziemnicką 4 razy w miesiącu w środy od 16.00 do 19.00
 4. Spotkania brydżowe
 5. Klub języka angielskiego

            Poza wyżej wymienionymi spotkaniami członkowie Klubu mieli możliwość uczestnictwa w imprezach i wycieczkach:

 1. Międzypokoleniowy Bal Sylwestrowy,
 2. Dzień Babci i Dziadka,
 3. Koncert w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej,
 4. Występy kabaretowe.
 5. Spotkanie seniorów w Ratuszu z poczęstunkiem,
 6. Bal z okazji Dni Seniora,
 7. Wycieczki organizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany m.in. „Śladami Ojca Mateusza”, „Podlasia Czar”, „Góry Świętokrzyskie”, „Ziemia Łomżyńska – Kurpie”,
 8. Spotkania z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

            Niezmiennie od lat w klubie pełni dyżury dla mieszkańców osiedla Radna Pani Anna Czarnecka oraz udzielane są bezpłatne porady prawne przez Pana Jacka Tucholskiego.

            Za wspieranie klubu podziękowania należą się Burmistrzowi Panu Grzegorzowi Pietruczukowi, Radnej Pani Annie Czarneckiej oraz Panu Jackowi Bączkowskiemu.

            W imieniu swoim i członków Klubu Seniora dziękuję Pani Prezes Barbarze Różewskiej, Dyrektorowi Jackowi Zarychcie, całej Administracji i Radzie Osiedla za życzliwość okazywaną ludziom starszym oraz dotychczasową pomoc i wsparcie.

            Mamy nadzieję, że Zarząd WSM, Rada Osiedla, Administracja oraz Urząd Dzielnicy Bielany będą nadal wspomagać nasz Osiedlowy Klub Seniora w działaniach kulturalnych na rzecz mieszkańców Osiedla.

Kierownik Osiedlowego Klubu Seniora

WSM-Młociny

Izabella Porczyńska

tel. 502-534-782

Sprawozdanie za 2022 rok Klub Seniora 1