Wsm - Młociny
A A A
Występowanie zadłużenia wpływa na pogorszenie zdolności płatniczej administracji i może spowodować zmniejszenie nakładów na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach osiedla.
W przypadku braku poprawy w terminowości wnoszenia opłat administracja zmuszona będzie skierować sprawy do firmy windykacyjnej oraz na drogę postępowania sądowego jak również do komornika celem wyegzekwowania należnych opłat w tym doprowadzenia do eksmisji i zlicytowania zadłużonych lokali.