Wsm - Młociny
A A A

majowka

AWARIE I USTERKI od 29.05.2023R

KOMUNIKAT swiadectwa charakterystyki energetycznej poziomo

KOMUNIKAT swiadectwa charakterystyki energetycznej pionowo

Występowanie zadłużenia wpływa na pogorszenie zdolności płatniczej administracji i może spowodować zmniejszenie nakładów na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach osiedla.
W przypadku braku poprawy w terminowości wnoszenia opłat administracja zmuszona będzie skierować sprawy do firmy windykacyjnej oraz na drogę postępowania sądowego jak również do komornika celem wyegzekwowania należnych opłat w tym doprowadzenia do eksmisji i zlicytowania zadłużonych lokali.
 

Sprawozdanie za 2022 rok Klub Seniora 1